Lęk – strach jego objawy, rodzaje

Lęk jest to stan emocjonalny, wywołujący obawy bez istniejącego powodu, jest to zagrożenie nierealne, związane z niebezpieczeństwem zewnętrznym lub wewnętrznym.Mamy tu doczynienia z wyolbrzymioną wersją napotkanych trudności. Strach natomiast jest przed wykonaniem jakiejś czynności czyli realne zagrożenie. Jest to tak zwana reakcja unikania. W teorii Freuda ,,lęk działa jako rodzaj sygnału niebezpieczeństwa natury psychicznej, które […]

Serotonina – co to takiego?

Serotonina jest to hormon tkankowy wytwarzany w ośrodkowym układzie nerwowym, dokładnie w szyszynce oraz błonie śluzowej jelita i płytkach krwi. Serotonina jest substancją która kieruje i przekazuje impulsy nerwowe do tkanek. Jej ilość i aktywność wpływa na jakość sygnału i docieranie do różnych zakątków ludzkiego ciała. Ilość serotoniny bardzo jest uzależniona od aktywności szyszynki, gruczołu […]

Stres, a zawał serca

Przykład zawału serca i choroby wrzodowej według badania Lemańskiej (1984r.). Badania wykazały, że chorzy z zawałem serca pod wpływem narastającego stresu różnią się na przykład od wrzodowców tym, że „Wykazują oni tendencje do minimalizowania cech zagrożenia, mimo zaistniałych przeszkód. Są nastawieni na realizację celów i nie obawiają się skutków.” Osoby z chorobom wrzodową wykazują „tendencje […]