Rodzaje depresji

Freud uważał, że przyczyną depresji jest skierowanie agresji do wewnątrz. Najczęściej jest to na skutek poniesionych w dzieciństwie porażek. Brak miłości, rozczarowanie, które zostaje skierowana na samego siebie. Wyróżniamy następujące rodzaje depresji: Depresja epizodyczna trwa krócej niż dwa lata, Zaburzenia depresyjne nawracające, Depresja endogenna – uwarunkowana biologicznie, Depresja egzogenna, reaktywna – poprzedzona stresującym wydarzeniem (jednobiegunowa), […]