Fobie

Fobie są to trwałe tendencje lękowe do unikania określonych sytuacji, przedmiotów lub wyobrażeń. Towarzyszy im również potrzeba aktywnego unikania przedmiotu fobii. Jest bardzo wiele rodzajów fobii, np. agorafobia – lęk przed otwartą przestrzenią, arachnofobia – lęk przed pająkami, akrofobia – lęk przed wysokością, nyktofobia – lęk przed nocą oraz wiele innych. Objawy obsesyjne i kompulsywne […]

Fobie – objawy

Fobie są to trwałe tendencje lękowe do unikania określonych sytuacji, przedmiotów lub wyobrażeń. Towarzyszy im również potrzeba aktywnego unikania przedmiotu fobii. Jest bardzo wiele rodzajów fobii, np. agorafobia – lęk przed otwartą przestrzenią, arachnofobia – lęk przed pająkami, akrofobia – lęk przed wysokością, nyktofobia – lęk przed nocą oraz wiele innych. Objawy obsesyjne i kompulsywne […]