Depresja endogenna

Jest to wieloobjawowe zaburzenie psychiczne, którego przyczyny nie są jeszcze poznane. Depresja może być dziedziczna i wpływ na nią mogą mieć czynniki osobowościowe. Rozpoznanie depresji dokonywane jest na podstawie występowania przynajmniej pięć objawów, które się powtarzają: pogorszenie nastroju, płaczliwość, nerwowość, niska samoocena, bezsenność, senność nieograniczona, utrata wagi, wzmożony apetyt, uczucie zmęczenia, brak aktywności zawodowej, kłopoty […]