Depresja endogenna

Jest to wieloobjawowe zaburzenie psychiczne, którego przyczyny nie są jeszcze poznane. Depresja może być dziedziczna i wpływ na nią mogą mieć czynniki osobowościowe.

Rozpoznanie depresji dokonywane jest na podstawie występowania przynajmniej pięć objawów, które się powtarzają:

 1. pogorszenie nastroju,
 2. płaczliwość,
 3. nerwowość,
 4. niska samoocena,
 5. bezsenność,
 6. senność nieograniczona,
 7. utrata wagi,
 8. wzmożony apetyt,
 9. uczucie zmęczenia,
 10. brak aktywności zawodowej,
 11. kłopoty z koncentracją,
 12. pojawienie się myśli samobójczych.

Dobre efekty w depresji endogennej można uzyskać za pomocą psychoterapii, leczenia tradycyjnego oraz medycyny naturalnej. Terapie powinny trwać dosyć długo aby nie doprowadzać do nawrotów. Każdy następny nawrót jest trudniejszy do wyprowadzenia.

W odróżnieniu od depresji reaktywnej, która powstaje na skutek jakiegoś ciężkiego wydarzenia w życiu pacjenta, depresja endogenna nie posiada konkretnych przyczyn. Nie wolno pozostawić chorego samemu sobie. Jest to choroba wymagająca wsparcia rodziny i wszystkich terapii połączonych ze sobą.

Leave a Reply