Fobie

Fobie są to trwałe tendencje lękowe do unikania określonych sytuacji, przedmiotów lub wyobrażeń. Towarzyszy im również potrzeba aktywnego unikania przedmiotu fobii. Jest bardzo wiele rodzajów fobii, np. agorafobia – lęk przed otwartą przestrzenią, arachnofobia – lęk przed pająkami, akrofobia – lęk przed wysokością, nyktofobia – lęk przed nocą oraz wiele innych. Objawy obsesyjne i kompulsywne […]

Rodzaje depresji

Freud uważał, że przyczyną depresji jest skierowanie agresji do wewnątrz. Najczęściej jest to na skutek poniesionych w dzieciństwie porażek. Brak miłości, rozczarowanie, które zostaje skierowana na samego siebie. Wyróżniamy następujące rodzaje depresji: Depresja epizodyczna trwa krócej niż dwa lata, Zaburzenia depresyjne nawracające, Depresja endogenna – uwarunkowana biologicznie, Depresja egzogenna, reaktywna – poprzedzona stresującym wydarzeniem (jednobiegunowa), […]

Depresja u dzieci

Depresja wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych na świecie i co najgorsze zaczyna dotykać coraz częściej dzieci. Najnowsze badania wykazują, że: ok. 40% dzieci w szkołach podstawowych nie ma poczucia sensu życia, 30% dzieci przyznało się do myśli samobójczych, 89% dzieci posiada myśli samobójcze, 13% dzieci podjęło próbę targnięcia się […]

Depresja dwubiegunowa

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe – choroba afektywna dwubiegunowa, CHAD. Są to silne zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych. Do rozpoznania zaburzenia afektywnego dwubiegunowego dochodzi wtedy, gdy: występuje epizod hipomanii, manii, epizod afektywny mieszany, epizod depresyjny. Teoria monoaminowa, podobnie jak w przypadku zaburzeń depresyjnych, ma również znaczenie podczas występowania epizodu maniakalnego. Uważa się, że podczas epizodu manii […]

Depresja endogenna

Jest to wieloobjawowe zaburzenie psychiczne, którego przyczyny nie są jeszcze poznane. Depresja może być dziedziczna i wpływ na nią mogą mieć czynniki osobowościowe. Rozpoznanie depresji dokonywane jest na podstawie występowania przynajmniej pięć objawów, które się powtarzają: pogorszenie nastroju, płaczliwość, nerwowość, niska samoocena, bezsenność, senność nieograniczona, utrata wagi, wzmożony apetyt, uczucie zmęczenia, brak aktywności zawodowej, kłopoty […]

Depresja poporodowa – objawy, leczenie

Depresja poporodowa może trwać od 2 do 6 miesięcy. Występują zaburzenia nastroju, złe samopoczucie oraz niechęć do wszystkiego. Depresja ta powstaje bezpośrednio po porodzie. Około 20 % kobiet ma z tym problem, jest to często lekceważone i doprowadza do nieporozumień małżeńskich oraz ogromnego dyskomfortu samej kobiety jak i drażliwości, niepokoju samego dziecka. Wiemy o tym […]

Stres oksydacyjny – wolne rodniki

Stres oksydacyjny inaczej stres tlenowy, powstaje w komórkach naszego organizmu . Jest to stan zaburzonej równowagi pomiędzy antyoksydantami np. witamina C, Bata Caroten, witamina E, a nadmiarem wolnych rodników tlenowych. Stres oksydacyjny to patologia, silne zanieczyszczenie organizmu i choroba. Skarżymy się na różne schorzenia np. wrzody, problemy ze stawami, zaburzenia krążenia, nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, jelita, […]

Nerwica – co to takiego, objawy, przyczyny

Szkocki neuropatolog Cullen w 1776 roku określił stan ludzkiego samopoczucia jako nerwica. Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której nie występują zmiany organiczne narządów wywołujące poważne schorzenia czy zakłócenia. Występują dolegliwości ale nie ma zmian w wynikach laboratoryjnych. Co może być przyczyną nerwicy? toksemia – zatrucie organizmu – czytaj więcej, dysproporcja między pobudzaniem i […]

Fobie – objawy

Fobie są to trwałe tendencje lękowe do unikania określonych sytuacji, przedmiotów lub wyobrażeń. Towarzyszy im również potrzeba aktywnego unikania przedmiotu fobii. Jest bardzo wiele rodzajów fobii, np. agorafobia – lęk przed otwartą przestrzenią, arachnofobia – lęk przed pająkami, akrofobia – lęk przed wysokością, nyktofobia – lęk przed nocą oraz wiele innych. Objawy obsesyjne i kompulsywne […]

Zaburzenia lękowe

Jakie mamy zaburzenia lekowe? Zaburzenia lękowe w postaci fobii, Zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne (nerwica natręctw): jego istotną cechą są nawracające myśli natrętne (obsesje) lub czynności przymusowe (kompulsje). Niemal zawsze myśli natrętne przeżywane są z uczuciem przykrości, gdyż zazwyczaj dotyczą treści agresywnych, obscenicznych lub są po prostu bezsensowne, a pacjent bezskutecznie próbuje się im opierać. Przymusowe […]